Basiskursus i Dysfagi

Basiskursus i dysfagi - 5 dages kursus hvor du lærer meget om dysfagi og cancer, geriatri og neurologi. Du får redskaber du kan gå...

Downs Syndrom og dysfagi

Her er en artikel der beskriver nogle af de udfordringer mennesker med Downs Syndrom kan opleve ift. dysfagi.....

EAT10 på grønlandsk

Så er EAT10 også oversat til grønlandsk - ja altså hvis I lige har brug for det :-) På dette link finder I EAT10 på diverse sprog......

Basiskursus i dysfagi januar 2020

Basiskurset i Fredericia i september er fuldt booket, og derfor har vi arrangeret et nyt kursus i Hedehusene i slutningen af januar 2020...

Dysfagi i Ugeskrift for Læger

Statusartikel i Ugeskrift for Læger - forfattet af bestyrelsesmedlemmer i Dansk Selskab for Dysfagi http://ugeskriftet.dk/files/scientifi...

Demente og dysfagi

Interessant artikel om demente og dysfagi - læs her... https://swallowingdisorderfoundation.com/caregivers-guide-dysphagia-dementia/?fbcl...

 Login/sign up er ikke nødvendigt

for at læse artikler

371458_FK_Dysfagi_til_blog.png
1903_TUC_banner 275x100px_DK 2.png
200924_FK_Thick_Easy_bannerann_275x100_r