top of page

Om dysfagi

Dysfagi er synke og tyggebesvær og dækker over hele processen fra maden bliver ført ind i munden og til den når mavesækken. Dysfagi er ikke en sygdom i sig selv, men et symptom på en sygdom. Mange sygdomme kan medføre dysfagi f.eks. hjerneblødning eller blodpropper i hjernen, sclerose, parkinson sygdom, cancer i hals eller nakke ligesom mange børn født med cerebral parese også har dysfagi.

Dysfagi kommer typisk til udtryk ved at man:

  • Hoster i forbindelse med spisesituationer eller lige efter

  • Har vanskeligt ved at kontrollere mundvandet

  • Spytter maden ud

  • Er lang tid om at spise

  • Har rallende vejrtrækning efter at have spist
     

Dysfagi kan opstå ved pludselig sygdom som f.eks. hjerneblødning eller blodpropper, men det kan også udvikle sig over længere tid. Nogle oplever spontan bedring i løbet af dage og uger. Træning kan i mange tilfælde have en positiv effekt, men nogle må leve livslangt med dysfagi.

Dysfagi kan komme til udtryk i sværere eller lettere grad. Nogle kan undlade at spise rugbrød med kerner og rødt kød, mens andre må spise findelt mad og de der er sværest ramt får deres næring via sonde.

Dysfagi øger risikoen for, at mad eller drikke kommer i luftrøret og lungerne frem for i spiserøret og mavesækken. Dette kan medføre lungebetændelse. Det svækker naturligvis at være så ofte syg, og i nogle tilfælde kan svækkelse og gentagne lungebetændelser føre til døden. Når det er vanskeligt at spise nogle former for mad, kan det betyde, at man bliver fejl- eller underernæret. Det at spise sammen er en vigtig del af vores sociale liv i Danmark. Hvis man hoster ofte under måltidet og har vanskeligt ved at spise kan det opleves som pinligt, og nogle vælger så at trække sig fra det sociale samvær.

I Danmark sker udredningen af dysfagi typisk af ergoterapeuter. I nogle tilfælde sker der undersøgelse hos specialiserede øre, næse, hals læger. Når der er konstateret dysfagi vil ergoterapeuter og diætister i samarbejde vejlede om, hvilken konsistens kosten skal have og hvordan den skal sammensættes for at få tilstrækkelig næring.

illustration.png
thickenup_banner_dysfagi-275x100.png
211130_Fresubin_Thickened_banner_275x100_FINAL_page-0001.jpg
200924_FK_Thick_Easy_bannerann_275x100_r
bottom of page